Development

Budomal Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została powołana w celu realizacji własnego przedsięwzięcia deweloperskiego - zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych pn. „Nowy Olechów”, zlokalizowanych przy ul. Łokietkówny w Łodzi. W obecnej postaci spółka istnieje na rynku od trzech lat i zatrudnia zgrany zespół ludzi posiadających bogate doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich. 


Zdobyta wiedza oraz współpraca z rzetelnymi wykonawcami, a także solidne podstawy finansowe firmy Budomal Development,  pozwalają zapewnić jej Klientom sprawną realizację marzeń o własnym „M”, przy zachowaniu wysokiego standardu wykonania. Wszelkie informacje na stronie www.nowyolechow.pl 


Celem firmy jest sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom nabywców. Wyróżnia nas umiejętne połączenie tradycyjnych technologii z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nadrzędną wartością jest dla nas zadowolenie Klientów, które stanowi impuls do dalszej pracy i rozwoju.


Troszczymy się o naszych Klientów i środowisko. Dbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie, jak również promujemy rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i energooszczędność.

 

Dane spółki

Budomal Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 141, 92-318 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000542516, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 728 280 11 10 reprezentowana przez Budomal Development Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 141, 92-318 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000537398, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000 PLN posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7282800694.